SKOLENS VÆRDIER

Askov-Malt Skoles vigtigste opgave er i samarbejde med forældrene at udvikle glade, trygge og kreative børn, der samtidig er i stand til at tilegne sig faglig viden og færdigheder.

Vi vil styrke børnenes selvværd og lære dem at udvise en social og faglig ansvarlighed.

I den forbindelse er det af stor betydning, at forældrene medinddrages, idet vi samtidig forventer, at de er aktive og ansvarlige omkring deres børns skolegang.

Undervisning og opdragelse er svært at skille ad, men vi understreger, at det er forældrene, der har hovedansvaret for barnets opdragelse, og at forældrene derfor har stor indflydelse på barnets indstilling til arbejdet i skolen.

Et samarbejde mellem skole og hjem bygget på gensidig tillid er af stor betydning, idet alle tre parter, skole, forældre og elev, har en forpligtelse og et fælles ansvar for det samlede forløb på Askov-Malt skole.

Vi lægger i undervisningen vægt på helhed og oplevelse i et fællesskab, hvor forskellighed er en styrke, og vi tager afsæt i det enkelte.

Vi vægter barnets helhedssituation ved, allerede i overgangen fra børnehaven, at have etableret et formaliseret samarbejde, så skolestarten (incl. SFO) bliver så glidende som muligt for nye elever og forældre.

INDSKOLINGSFASEN

I indskolingsfasen  får eleverne et godt kendskab til hinanden gennem leg og undervisningsforløb på tværs af årgangene.

I hele forløbet fra bh.kl. - 2.kl. har læreren og pædagogerne i skolefritidsordningen en tæt og løbende kontakt med focus på et udviklende fællesskab for den enkelte elev.

SFO er et godt pædagogisk tilbud for alle elever fra 0.-3. klasse. hvor pædagogerne har focus på at styrke den enkelte elevs selvværd og selvstændighed. (Se i øvrigt "Mål og indholdsbeskrivelse for SFO") 

Askov-Malt Skole vægter trivsel, så vi er opmærksomme på en styrkelse af fællesskabet og ansvarligheden for dermed at gøre eleverne til hinandens " sikkerhedsnet", - ikke kun i skoletiden, men også i fritiden.

MELLEMTRINNET

Askov-Malt Skole er grundskole til overbygningen på Grønvangskolen. For at vore elever har de optimale forudsætninger for en god start i overbygningsklasserne, er der etableret et udskolingssamarbejde.

MILJØ

At gøre en forskel i børnenes hverdag er vigtigt for os på Askov-Malt Skole. Dette fordrer, at vore ansatte trives og har arbejdsforhold, der giver mulighed for at udvikle dagligt engagement.

Vort mål er gennem et godt samarbejde, med gensidig respekt for hinanden, at danne ramme om en skole med  rum og plads til alle, hvor forskellighed er en styrke.

SFO

Der er normalt tilmeldt ca 170 børn til Askov-Malt SFO, der har 11 pædagoger tilknyttet. Leder er Lise Fredslund, og du kan kontakte SFO på tlf. 7996 5535.