Askov-Malt Skole er en folkeskole i vækst. For skoleåret 2015/2016 er der indskrevet 340 elever. 

Skolen er en to-sporet folkeskole fra børnehaveklasse til 6. klasse med tilknyttet skolefritidsordning (SFO). Bygningerne er fritliggende med dejlige udenomsarealer til glæde for eleverne i undervisningen, frikvartererne og i fritiden.

Fra skoleåret 2012/13 afløstes førskoleordningen af aldersintegreret undervisning for tidligere 0.-2.klasse og rullende skolestart, hvor eleverne indplaceres i en af de i alt 6 stamklasser. Det vil sige at der sker indrulning 3 gange om året,-  i marts, august og november.

Du kan se billeder fra skolen og hverdagen her.